Κυριακή, 02 Απριλίου 2017 11:26 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ - ΣΥΛΛΗΨΗ
Εκτύπωση PDF

Σπερματοδιάγραμμα: 8 Συχνές Ερωτήσεις

Απαντάμε στις συχνότερες ερωτήσεις σας για το σπερματοδιάγραμμα!

Έχετε ερωτήσεις γύρω από το σπερματοδιάγραμμα; Απαντάμε τις συχνότερες και σημαντικότερες.

«Τι είναι;»

Το σπερματοδιάγραμμα είναι η πρώτη και ίσως η σημαντικότερη εξέταση της εκτίμησης της γονιμότητας του άντρα αλλά γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για κρυοσυντήρηση και μελλοντική χρήση του σπέρματος, για την διαδικασία της υποβοηθούμενης κύησης, ύστερα από χειρουργικές πράξεις ή θεραπευτικές αγωγές, που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των όρχεων ή ύστερα από απολίνωση σπερματικών πόρων, προκειμένου να διαπιστωθεί η απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα του άντρα.

«Που γίνεται;»

Το σπερματοδιάγραμμα γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα ανδρολογίας/ σπερματολογίας αλλά και σε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και μικροβιολογικά εργαστήρια. 

«Τι ελέγχει;»

  1.  Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος, όπως ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων, ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά ml σπέρματος , ο όγκος σπέρματος . 
  2.  Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος, όπως η μορφολογία σπερματοζωαρίων και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.
  3. Λοιπές παραμέτρους, όπως συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων ή παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων.

«Πρέπει να προετοιμαστώ;»

Όπως σε κάθε εξέταση έτσι και στο σπερματοδιάγραμμα χρειάζεται ο άνδρας να προετοιμαστεί, ώστε να είναι αξιολογήσιμα τα αποτελέσματα. Ο άνδρας θα πρέπει:

  • Να μην εκσπερματίσει για τουλάχιστον 2 μέρες, αλλά η αποχή να μην είναι μεγαλύτερη από 7 μέρες.
  • Να μην έχει ιστορικό υψηλού πυρετού (>39οC) τους τελευταίους τρεις τουλάχιστον μήνες
  • Να μην έχει κάνει χρήση φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών που μπορεί να βλάψουν το σπέρμα του περιστασιακά.

Ο γιατρός σας στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερωθεί, ώστε να λάβετε τις κατάλληλες οδηγίες. 

«Πως γίνεται η εξέταση;»

Για την εξέταση ο άνδρας θα πρέπει να συλλέξει ένα δείγμα σπέρματος, το οποίο πρέπει να εκτεθεί το λιγότερο δυνατό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και να μεταφερθεί στο εργαστήριο μέσα σε 20-30 λεπτά και σε υψηλή θερμοκρασία (20-37°C).

«Πρέπει να γίνει με αυνανισμό;»

 Το δείγμα του σπέρματος που συλλέγεται διά του αυνανισμού σε δωμάτιο δίπλα στο εργαστήριο έχει φτωχότερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά από το δείγμα του σπέρματος το οποίο συλλέγει ο άνδρας σε προφυλακτικό, χωρίς σπερματοκτόνες ουσίες στο σπίτι του ύστερα από σεξουαλική επαφή. Συνεπώς, η απάντηση είναι «όχι». Ωστόσο, θα πρέπει να φροντίσετε για την σωστή διατήρηση και μεταφορά. Για να το κρατήσετε ζεστό μπορείτε να το μεταφέρετε κάτω από την μασχάλη σας.

«Το κάνω μόνο μία φορά;»

Όχι. Απαιτούνται περισσότερα του ενός δείγματα σπέρματος, προκειμένου η εκτίμηση της γονιμότητας του άντρα να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Τα δείγματα, 2 ή 3 στο σύνολο πρέπει συλλέγονται σε απόσταση 3 ή 4 εβδομάδων το ένα από το άλλο. 

«Τι μπορεί να δείξει η εξέταση;»

Τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορεί να είναι φυσιολογικά ή να αποκαλύψουν τις ακόλουθες παθήσεις:

Ασπερμία: Απουσία υλικού ύστερα από εκσπερμάτιση.

 Αζωοσπερμία: Απουσία σπερματοζωαρίων στο δείγμα του σπέρματος.

Κρυπτοαζωοσπερμία: Παρουσία μερικών σπερματοζωαρίων μόνο ύστερα από φυγοκέντριση του δείγματος.

 Υποσπερμία: Μικρός όγκος σπέρματος. Ολιγοσπερμία: Ο μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων (<15Χ106 σπερματοζωάρια/ml ή <39Χ106 σπερματοζωάρια συνολικά, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2010).

Ασθενοσπερμία: Αυξημένη παρουσία σπερματοζωαρίων με ανώμαλη μορφή (<4% σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφή, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2010.

Τερατοσπερμία: Μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων (<32% προωθητική κινητικότητα, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2010). 

Νεκροσπερμία: Παρουσία στο δείγμα μόνο νεκρών σπερματοζωαρίων. 

 

Παραμύθια

Συνταγές - Έξυπνες, γρήγορες και πάντα ασφαλείς συνταγές για σωστή διατροφή του παιδιού σας

Χρήσιμα εργαλεία για την μαμά και τον μπαμπά