Πόση σημασία έχει ο αριθμός λέξεων στη γλωσσική του ανάπτυξη;

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015 23:40 ΝΗΠΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εκτύπωση

Πόση σημασία έχει ο αριθμός λέξεων στη γλωσσική του ανάπτυξη;

Τι άλλο είναι εξίσου σημαντικό με τις λέξεις στην επικοινωνία του νηπίου;

Πόσες λεξούλες πρέπει να λέει στην τάδε ηλικία; Και αν λέει λίγες λέξεις μέχρι τότε σημαίνει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ανάπτυξης; Οι παραπάνω ερωτήσεις απασχολούν συχνά τους γονείς, ειδικά αν το παιδί τους ακολουθεί το δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης. Όμως  αριθμός των λέξεων που λέει το μικρό σας δεν είναι ο μοναδικός δείκτης για το πόσο καλά έχει αναπτύξει τις δεξιότητες επικοινωνίας. Και άλλες δεξιότητες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις λέξεις όπως η ικανότητα μη λεκτικής επικοινωνίας και η επικοινωνία για κοινωνικούς λόγους.

Πέρα από τον αριθμό των λέξεων που λέει το μικρό σας σημαντικό είναι να αναρωτηθείτε το εξής:

Έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες του και με ποιον τρόπο; Η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα του πρώτα προς τα εσάς και μετά προς το αντικείμενο που επιθυμεί, οι ήχοι που δεν αποτελούν ολοκληρωμένες λέξεις αποτελούν μέρος της επικοινωνίας. Αρχικά είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσους από αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιεί το μικρό σας για να επικοινωνήσει αντί για τις λέξεις ή σε συνδυασμό με αυτές.

Επικοινωνεί για διαφορετικούς λόγους; Σας δείχνει να καταλάβετε ότι θέλει ή δεν θέλει κάτι; Αναζητά την προσοχή σας όταν δεν την έχετε στραμμένη σε εκείνο; Σας δείχνει πράγματα για τα οποία ενδιαφέρεται, όχι για να σας τα ζητήσει αλλά για να μοιραστεί την εμπειρία μαζί σας; Με λίγα λόγια επικοινωνεί και για κοινωνικούς λόγους εκτός από το να ζητάει κάτι;

Πώς παίζει με τα παιχνίδια; Ο τρόπος που παίζει με τα παιχνίδια και ειδικά το συμβολικό παιχνίδι  έχει άμεση συνάρτηση με το αν είναι έτοιμο να μιλήσει. Κοιτάξτε λοιπόν αν παίζει σωστά με τα παιχνίδια του και αν τα χρησιμοποιεί για δημιουργικό παιχνίδι μίμησης.   

Αν το μικρό σας μιλάει τι τύπους λέξεων χρησιμοποιεί;Χρησιμοποιεί τις λέξεις με λειτουργικό τρόπο και για διαφορετικούς σκοπούς; Δεν έχει τόσο σημασία πόσες λέξεις λέει αλλά με ποιον τρόπο τις χρησιμοποιεί. Είναι σημαντικό να τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του, για να αναζητήσει την προσοχή σας, για να διαμαρτυρηθεί και για να μοιραστεί εμπειρίες, όπως ακριβώς θα έκανε και για τη μη λεκτική επικοινωνία.